Mallorca (Malorka) - Západní pobřeží

Mallorca - severozápadní pobřeží

Západ ostrova Mallorca (Malorka) se od zbytku ostrova výrazně liší. Pobřeží západu ostrova Mallorca (Malorka) je velmi členité. Poskytuje návštěvníkům mnoho skrytých pláží a nádherné výhledy. Místní horský hřeben přitahoval mnoho umělců, jako byl Frédérick Chopin či Robert Graves, kteří na západním pobřeží žili. Mallorca - Serra de Tramuntana Dominantou této části ostrova Mallorca (Malorka) je divoké pohoří Serra de Tramuntana, které obkružuje celé pobřeží. Pohoří protínají hluboká údolí a v mořských zátokách narazíte na nádherné pláže, mezi ty nejznámější a nejkrásnější patří Cala Deiá a Platja de Formentor. Pohoří skrývá řadu malých malebných vesniček. Pohoří protínají turistické stezky. Městečko Estellencs se nachází u strmého pobřeží a terasovitých políček. Jeho úzké, klikaté uličky lemují staré kamenné domy. V městečku stojí farní kostel z 18. století. Městečko Camp de Mar ležící v malé zátoce v západním cípu ostrova, je velmi malebné a krásnou procházkou kolem pobřeží se odtud dostanete do Port ď Andtrax. Mallorca - Port d´Antrax Tento přístav, který na vás dýchá atmosférou rybářské vesnice, je velmi oblíben u jachtařů. Centrum starého města na jižní straně zálivu se dochovalo hustou síť starobylých uliček. Vyhlídka Mirador de Ricardo Roca leží 400 metrů nad mořem a je z ní krásný pohled na okolní pobřeží. Několik kilometrů odtud ve vnitrozemí leží vesnička Andratx. V této vesnici naleznete úchvatný chrám Santa María, který byl vybudován ve 13. století a maurskou pevnost, která byla v 16. století přestavena na mallorské sídlo Son Mas.

Mallorca - Valldemosa

Ve městečku Valldemosa žil v letech 1838-1839 skladatel Fréderick Chopin a spisovatelka George Sandová. Turisté chtějí spatřit místo, kde obě tyto známé osobnosti bydlely. Bylo to v blízkosti Valldemosy v krásném horském klášteru Sa Cartuja. Dříve zde každý mnich bydlel ve vlastní cele, která měla vlastní obývák a malou kapli. Ke každé cele patřila ještě soukromá zahrádka. V roce 1835 však byli vyhnáni a právě tito slavní umělci byli první, kteří zde pobývali v nových soukromých pokojích. Dnes je zde muzeum, kde se nachází pozůstalosti a některé originály, které tu zanechali. Jinými lákadly pro turisty jsou cela převora, ve které je velká knihovna s mnoha vzácnými knihami, nebo fresky v hlavní kapli od Bayeua – švagra Francesca Goyi. V sousedství kláštera Sa Cartuja stojí lovecký zámeček Palau del Rei Sanc, který byl postaven ve 14. století pro krále Snacha, který trpěl astmatem. V létě se prostory využívají pro ukázku lidových tanců. Nejdůležitější rodačkou Valldemosy pro Baleárské obyvatele je jejich jediná světice santa Catalina Tomás. Její rodný dům v Care de Rectoria se stal svatyní. Sídlem jiné významné osobnosti byly pozemky Son Marroig, kde prožil kdysi rakouský arcivévoda Ludwig Salvador (1847-1915) většinu svého života. U místních lidí byl arcivévoda velmi oblíben. Zajímal se o přírodní vědy a finančně podporoval projekty pro objevování a ochranu ostrova Mallorca. Dnes je budova muzeem věnovaným arcivévodovým pozůstalostem.

Mallorca - Soller

Město Soller je obklopeno pomerančovými, citrónovými a mandlovými háji a je stíněno nejvyšší horou Mallorcy (Malorky) Puig Major (1445 metrů). Město nevyniká žádnými mimořádnými zajímavostmi, ale jeho přitažlivost je v celkové příjemné atmosféře a duchu města. Jeho úzké uličky jsou lemovány kamennými domy z 18. a 19. století. Pět kilometrů od samotného města je přístav Port de Soller, který je s městem spojen velmi starou tramvají. Tyto staré elektrické soupravy byly vyrobeny již v roce 1912. Město se považuje za jedno z nejkrásnějších na celém ostrově Mallorca (Malorka). Krásnými ukázkami architektury jsou budovy Banco de Soller, chrám Sant Bartoloměj nebo Museu Municipal. Deset kilometrů na jih od města Soller se rozprostírají zahrady Alfabia, které jsou již trochu sešlé, ale stále jsou zde k vidění rybníčky, chodníčky, exotické stromy a keře. Mallorca - Sa Calobra Kdysi nejvíce ukrytým místem na ostrově Mallorca (Malorka) bývala zátoka, kde nyní najdete vesničku Sa Calobra. Dříve se sem člověk dostal pouze lodí.


Mallorca - Sa Calobra Dnes se do Sa Calobry dostanete i autem či autobusem, ale nejdříve musíte zdolat jednu z nejnebezpečnějších cest v Evropě. Cesta dlouhá 14 kilometrů vede dolů po silnici, která se stáčí do jedněch z nejostřejších zatáček, které kdy byly projektovány. Dole naleznete pláž obklopenou mnoha bary a restauracemi. Ze Sa Calobry můžete projít až do mallorského Velkého kaňonu, který zde vytvořila řeka Torrent de Pareis, což v překladu znamená Řeka dvojčat. Kaňon je jen 30 metrů široký, ale skály jej opticky zvětšují neboť prudce stoupají až do výšky 600 metrů. Soutěska je u moře zakončena pláží. Mallorca - klášter Lluc V odlehlém údolí asi 35 kilometrů od Solleru leží hlavní poutní místo na ostrově Mallorca (Malorka) Monasteri de Lluc. Římané pojmenovali toto místo Lucus, tedy "posvátný les". Mniši, kteří se zde usadili po reconquistě, vymysleli příběh o pastýři LLuc - Lukášovi, který v lese náhodou našel malou pestře pomalovanou sošku Panny Marie. Místo proslulo díky sošce La Moreneta ze 13. století. Ročně ho navštíví okolo 60 tisíc poutníků ročně.

Krásné městečko Pollenca, které bylo založeno ve 13. století, leží v místě, kde se Serra de Tramuntana svažuje do pobřežní roviny. Jak bylo na ostrově Mallorca (Malorka) zvykem, město bylo založeno několik kilometrů od pobřeží, aby bylo chráněno proti útokům pirátů. Zdejší přírodní přístav Port de Pollenca zůstal nechráněný. V roce 1150 na Pollencu zaútočil slavný turecký pirát Dragut, ale město mu odolalo. Srdce města představuje Placa Major, kolem kterého se soustředí domy ze 17. a 18. století. Za zálivem Badía de Pollenca se rozkládá Port de Pollenca, příjemné a poklidné letovisko. Jeho hlavní atrakcí je dlouhá pláž, která snadno pojme velké množství turistů. Zdejší chráněné vody poskytují ideální podmínky pro plavání. Port de Pollenca je již po desetiletí oblíbenou destinací Britů středních vrstev a odehrává se tu také děj detektivního románu Agathy Christie Problem at Pollensa Bay. Mallorca - pláž Formentor Posledním výběžkem pohoří Serra de Tramuntana je Península de Formentor. Cesta skýtá nádherné výhledy na Pollencu a po několika kilometrech končí na vyhlídce Mirador de Mal Pas nad strmými skalisky. Další krásné výhledy se naskýtají od strážní věže Talaia d´Albercutx. Nejzazším výběžkem je Cap de Formentor, který se zužuje do ponurých útesů s nádhernými výhledy a výbornou možností pozorovat ptactvo. Na větrem bičovaném mysu stojí maják se stříbrnou kopulí. Jsou odtud nádherné výhledy na skalnaté okolí s řídkou vegetací.

Starověké město Alcúdia zde vzniklo osídlením Féničany. Za římské nadvlády byla Alcúdia hlavním městem Mallorcy (Malorky). Po ovládnutí ostrova Maury bylo město přejmenováno na al Kúdia, což znamená ‚na kopci‘. Vzhled města je dodnes ovlivněn hradbami, které byly postaveny po dobytí ostrova zpět za reconquisty. Centrum města je téměř celé obehnáno hradbami. Do dnešní doby se nám dochovaly dvě brány. Brána Xara, která vede na východ, a brána Sant Sebastian, která míří směrem na západ. Obě brány pocházejí z 15. století. Roh hradebního okruhu tvoří farní kostel svatého Jakuba, který byl zbudován ve 13. století a restaurován v 19. století. do novogotického stylu. Ve městě nalezneme stálou expozici římských vykopávek v muzeu Arquéologico Municipal. Kousek za městem stojí nejstarší dochovaný kostel na Mallorce Oratori de Sant Anna. Byl postaven na začátku 13. století. Z Římské doby, kdy město bylo známo jako Pollentia se nám dochovaly zbytky městských domů, sloupů a amfiteátr. Pozůstatky domů a sloupů naleznete uvnitř hradeb. Dobře zachovaný Amfiteátr leží mimo město. Divadlo bylo odkryto v roce 1953. Hlavním centrem společenského dění ve městě je Port ď Alcúdia. Naleznete zde pláže, bary, restaurace. Přístav je zároveň i námořní základnou, kotví tu mnoho luxusních jachet a rybářských lodí. Nedaleko města je nádherný poloostrov Aucanada, který je u turistů velmi oblíben, protože poskytuje nádherné výhledy do okolí a na moře. Mallorca - Inca Inca je třetí největší město na ostrově Mallorca (Malorka). Již v 15. století Inca přilákala tolik ševců, že se stala centrem vzkvétajícího obuvnického průmyslu a je jím dodnes. Centrum města bylo nedávno opraveno. Najdete zde mnoho krásných modernistických budov a zdejší hlavní kostel Santa Maria la Major je impozantní kamennou budovou s barokní výzdobou.

Zájezdy na Mallorcu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz